Haber

Gaziantep, Giresun, Gümüşhane’de sahur saati ne zaman? 12 Nisan Çarşamba Gaziantep, Giresun, Gümüşhane Sahur kaçta biter?

Gaziantep , Giresun, Gümüşhane sahur saati ne zaman ve 12 Nisan Çarşamba Gaziantep, Giresun, Gümüşhane sahur saati ne zaman biter soruları Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sık sık sorulmaya başlandı. Sahur saatini bekleyen vatandaşların merak ettiği bahis için detayları sizler için derledik. Peki Gaziantep, Giresun, Gümüşhane sahur ne zaman? 12 Nisan Çarşamba Gaziantep, Giresun, Gümüşhane Sahur kaçta biter?

SAHUR NEDİR, SAHUR NEDEN YAPILIR?

Sözlükte “sabahtan önceki vakit, gecenin son üçte biri” anlamına gelen seher kelimesi de aynı kökten gelmekte olup, sahur (sehur, sahur) dini bir terim olarak, sabaha karşı yenilen yemeğin hazırlanması anlamındadır. oruç için Bazı hadislerde bunun için “ekletü’s-sehar / ekletü’s-suhur” tabiri kullanılmaktadır. Sahur kelimesi birçok hadiste geçmektedir (Wensinck, el-Muşem, “?vm” md.). Tefsir, hadis ve fıkıh kaynaklarının ortaklaşa verdiği bilgiler dikkate alındığında, oruç yasaklarının başlangıçta geceden başladığı, ancak bu sürenin Bakara süresinin 187. ayetiyle sabaha kadar uzatıldığı, meşruiyetin ana kanıtıdır. Sahura izin veren, bu âyetin, “Siyah iplik sizin için beyaz iplikten ayırt edilinceye kadar sabahtan itibaren” buyurmasıdır. oruçlunun sahur yemesinin mendup olduğu konusunda İslam âlimleri ittifak etmişlerdir (İbnu’l-Münzîr, s. 104).

“Sahura kalkın çünkü sahurda bereket vardır” sözleriyle sahura teşvik eden Hz. Peygamber (Buhârî, “?avm”, 20; Nesâî, “ıyâm”, 18-19, 24; Tirmizî, “?avm”, 17)’nin sahura önem verdiği görülmektedir. Bazı hadislerde sahurdan bir yudum su ile de olsa tam anlamıyla vazgeçilmemesi tavsiye edilmektedir. alışveriş merkezi”, 17; Nesai, “ıyâm”, 25-26). Bütün bu deliller dikkate alındığında fakihler sahura kalkma kararının sünnet olduğu sonucuna varmışlardır. Mendub ve müstehab, fıkıh üslûbundaki geniş mânâları nisbetindedir.Bazı hadislerde ifade edildiği gibi (İbn Mâce, “Şıyâm”, 22) sahurun ​​bedeni doyurma amacı olduğu açık olsa da Oruç tutabilmek için sahura kalkan müminin asıl amacı Hz. Allah.

Sahurun ​​Müslümanların orucunu Ehl-i Kitabın orucundan ayıran bir özellik olduğunu bildiren hadis (Müslim, “?ıyâm”, 46; Ebu Dâvûd, “?avm”, 16; Nesai, “?ıyâm” , 27; Tirmizi, “Şavm”, 17) açıklanırken, bunun önceki ümmetlere göre Müslümanlara sağladığı bir kolaylık olduğu ve bu nedenle sahura Kitap Ehli’nden farklı davranarak kalkmanın mana olacağı belirtilmektedir. bu nimete şükretmek. Sahuru son vakte kadar uzatmanın, iftarı ilk vakitte kılmanın ve namazda sağ eli sol ele koymanın peygamberlerin özelliklerinden olduğu rivayeti (el-Muvaşaa, “?a? rü’?-?alât”, 46; Abdullah b. Yusuf ez-Zaylai, II, 470), önceki hadislerle çelişiyor gibi görünse de, muhtemelen konuyla ilgili eserlerde bunların uzlaştırılması vurgulanmamaktadır. Birinci hadisin genel kabulü, ikinci hadisin rivayetinde sorunlar yaşanmaktadır. Örneğin Tahavi ikinci hadisi (Şer?u Müşkili’l-âs_âr, I, 417-421) içermezken, Kâsânî izaha girmeden her ikisini de aktarır (Bedâ?i?, II, 105). İbnbidin’in bu duruma ilişkin yaptığı tefsirden (Reddü’l-mu?târ, II, 420) istifade edilerek, önceki ilahi dinlerde sahur varken bir süre sonra terk edildiği, dolayısıyla ikinci semavînin de terk edildiği söylenebilir. hadis, ilahi dinlerdeki hükmü, orijinal şekliyle ifade eder. Buna göre birinci hadis-i şerifte, Resûlullah’ın, devrinin Yahudi ve Hıristiyanlarını kastetmiş olması mümkündür. Şah Veliyyullah’ın sahurun ​​faydalarını anlatırken sahurda rahmet olduğunu bildiren hadis-i şeriften hareketle niyeti bu yorumu desteklemektedir: Sahur yemeği ile bir yandan vücudun oruca dayanmasını sağlayacak kuvvet sağlanır. Öte yandan, insanların daha dindar olmaya çalışarak dini karmaşıklaştırmaya ve dinin farzlarında değişiklik yapmaya çalışmaları engellenmektedir. Bu mümkün. Nitekim Hz. Peygamber, bizim orucumuzla Ehl-i Kitabın orucu arasındaki temel farkın sahur yemeği olduğunu bildirmiştir. Bu sözde Kitap Ehli’nin dinlerini tahrif ettiklerine dair bir işaret vardır. Bunların karşısında olmak, dinin aslının korunmasına katkıda bulunmak demektir (?üccetullahi’l-baliga, II, 52). İki hadisin manalarını uzlaştırmak için, Allah Resûlü’nün kendi ümmetinden (kendisine farz, haram veya helal kılınanlardan) ayırdığı durumlar olduğu gibi, diğer peygamberlerin de ihtilafa düştüğü izah edilebilir. sahur konusunda kendi ümmetlerinden.

Sahur, fakihlerin çoğunluğuna göre gecenin son yarısının başlangıcı ile bazı Hanefi ve Şafiilere göre gecenin son altıda birinin başlangıcı ve sabahın ortası arasında geçen süredir. Şafak sökmek veya fecirden kasıt, sabah namazına başlamak ve oruca başlamaktır (bu vakitle ilgili hadis ve yorumlar için bk. FECİR). Hz. İbn Ümmü Mektum’un kendi vaktinde okuduğu sabah namazından önce veya oruca sahura kalkacakları uyandırmak için Bilal-i Habeş namazı kıldığını bildiren hadis, sahur yemeğine mani olmamıştır (Buhari, “? avm”, 17; Ebu Davud, “avm”, 18), sahura kalkmayı teşvik etmenin yanında, sahuru olabildiğince geciktirmenin uygun olduğu anlamını da içermektedir. Peygamber’in sahur uygulamalarıyla ilgili rivayetler de bunu destekler nitelikte olup, sahur yaptıktan kısa bir süre sonra (elli âyet okunabilen) sabah namazını kıldırdığı hepsinden anlaşılmaktadır (Buhari, ” ?avm”, 20, “Taheccüd”). “, 8; Müslim, “ıyâm”, 47; Nesâî, “ıyâm”, 20-22). Bu meseledeki delilleri değerlendiren fakihler, sahurdan son vakte kadar ayrılmanın müstehab olduğu sonucuna varmışlardır. Karar, imsak vakti ile kesindir; vaktin gelip gelmediği konusunda şüphe varsa, yemek ve içmek mekruh olur (bu konuda karşılaşılabilecek bazı durumların hükümleri için bkz. İMSAK; ORUÇ). Fıkıhçıların çoğuna göre -oruç tutmamaya niyet yoksa- sahur yemeği oruca niyet yerine geçer; Şafii mezhebinde sahura kalkmak niyet yerine geçmez.

12 Nisan Çarşamba GAZİANTEP, GİRESUN, GÜMÜŞHANE SAHUR SAAT KAÇTA?

12 Nisan Çarşamba GAZİANTEP sahur saati: 04:28

12 Nisan Çarşamba GİRESUN sahur saati: 04:16

12 Nisan Çarşamba GÜMÜŞHANE sahur saati: 04:13

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu