Ekonomi

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. – Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE][CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Material Event Disclosure General
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısı’nda;
Şirket Esas Sözleşmesi’nin 13. maddesinde yer alan “Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir Başkan Vekili seçer.” hükmü doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Sn. Hüseyin AYDIN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Sn. Yasin AYAZ seçilmişlerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
At the Board of Directors Meeting of our Company;
Pursuant to Article 13 of the Company’s Articles of Association, “The Board of Directors shall elect a Chairman from among its members and a Deputy Chairman to represent him in his absence.”, Mr. Hüseyin AYDIN was elected as the Chairman of the Board of Directors and Mr. Yasin AYAZ was elected as the Deputy Chairman of the Board of Directors. 
It is respectfully announced to the public.
*This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu